Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle grunnskoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,1 3,4 3,6 4,2 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 4,8 4,9 5,4 6,4 6,7
Buskerud fylke (utgått) 5,3 4,7 6,7 7,2 6,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,3 7,3 10,1 9,2 8,9
Hedmark fylke (utgått) 4,5 4,7 5,7 5,8 5,9
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,9 5,3 4,7 6,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,9 4,9 6,8 7,3 7,7
Nordland fylke 4,5 3,5 6,5 6,2 6,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 5,3 6,9 8,2
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke (utgått) 3,6 4,5 5,0 4,4 5,6
Oslo fylke 6,4 7,6 6,1 6,2 6,0
Rogaland fylke 3,7 4,0 4,1 5,5 5,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,2 5,8 6,7 4,3 5,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,9 4,3
Telemark fylke (utgått) 5,0 6,4 5,2 8,2 8,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 6,1 6,9 7,0 7,6 6,5
Trøndelag fylke 5,9 6,0
Vest-Agder fylke (utgått) 2,4 5,1 5,6 6,3 6,1
Vestfold fylke (utgått) 4,5 5,0 6,1 5,5 5,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,4 4,0 4,6 4,8 5,5
Lesing, fritatt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,5 3,6 3,8 4,4 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 5,9 4,5 4,6 6,0 6,7
Buskerud fylke (utgått) 6,1 4,5 6,8 7,8 6,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,4 7,7 9,4 10,6 10,0
Hedmark fylke (utgått) 4,6 4,5 5,5 5,4 6,7
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,7 5,2 4,9 6,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 5,2 4,9 6,8 7,5 8,1
Nordland fylke 4,8 4,0 5,9 6,2 5,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 5,6 6,8 8,5
Norske skoler i utlandet 6,4 0,0 6,1
Oppland fylke (utgått) 4,8 3,7 4,7 4,7 5,6
Oslo fylke 7,3 8,3 6,8 7,0 6,7
Rogaland fylke 4,8 4,2 4,3 6,0 5,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 5,1 7,0 5,1 5,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 3,3 4,4
Telemark fylke (utgått) 5,5 5,9 5,2 7,9 7,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 6,6 6,6 6,6 7,8 7,0
Trøndelag fylke 5,7 6,2
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 4,9 5,4 5,8 5,9
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,7 5,9 5,4 5,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,1 3,9 4,7 5,0 5,8
Regning, fritatt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,8 2,9 3,3 3,7 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 3,9 4,7 4,9 5,9
Buskerud fylke (utgått) 4,4 3,5 5,0 6,3 5,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 5,5 8,1 8,6 8,6
Hedmark fylke (utgått) 3,6 4,1 4,9 4,5 5,6
Hordaland fylke (utgått) 3,4 3,9 4,6 4,4 5,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,8 4,1 5,5 6,1 6,7
Nordland fylke 3,0 3,0 5,8 4,8 4,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 6,0 6,8
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0 6,1
Oppland fylke (utgått) 3,2 3,0 4,1 4,1 5,0
Oslo fylke 6,6 7,1 6,1 6,2 5,8
Rogaland fylke 3,1 3,2 3,4 5,1 5,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,1 3,9 5,9 3,8 5,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,9 3,0 4,1
Telemark fylke (utgått) 4,3 5,2 4,4 6,8 6,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 5,7 5,4 6,6 5,9
Trøndelag fylke 4,8 5,1
Vest-Agder fylke (utgått) 2,6 4,2 4,4 5,0 5,1
Vestfold fylke (utgått) 3,5 4,3 5,4 4,2 3,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,9 3,7 4,6 4,4 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1,7 1,3 1,1 1,5 1,2
Aust-Agder fylke (utgått) 3,5 2,5 2,3 2,5 0,8
Buskerud fylke (utgått) 3,5 2,2 1,7 1,4 1,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1 0,6 0,7 1,2 2,3
Hedmark fylke (utgått) 2,4 1,5 1,3 1,7 2,5
Hordaland fylke (utgått) 1,8 2,4 1,5 1,6 0,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,1 0,9 1,0 0,5 0,5
Nordland fylke 4,0 4,6 3,4 3,1 2,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,6 0,7 0,6
Norske skoler i utlandet 1,2
Oppland fylke (utgått) 2,9 2,3 1,8 2,8 2,1
Oslo fylke 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7
Rogaland fylke 1,7 1,6 1,5 0,8 1,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,3 1,6 1,1 0,9 0,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,9 1,9 1,8
Telemark fylke (utgått) 2,4 1,9 1,8 0,9 1,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,4 0,9 2,7 1,5 0,8
Trøndelag fylke 1,0 1,6
Vest-Agder fylke (utgått) 2,3 1,4 2,2 1,4 1,5
Vestfold fylke (utgått) 1,1 1,3 0,6 0,6 0,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,1 2,1 2,0 2,6 1,0
Lesing, ikke deltatt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,4 1,1 0,9 1,2 0,9
Aust-Agder fylke (utgått) 3,7 2,1 2,7 1,9 0,7
Buskerud fylke (utgått) 4,0 2,2 1,2 0,8 1,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,4 1,0 0,5 0,8 1,8
Hedmark fylke (utgått) 8,7 1,4 0,7 1,8 2,2
Hordaland fylke (utgått) 2,9 2,1 1,1 1,3 0,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,0 1,2 0,8 0,6 0,4
Nordland fylke 7,3 3,3 2,8 2,7 2,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,1 0,6 0,8
Norske skoler i utlandet 11,5 1,2 2,4
Oppland fylke (utgått) 2,6 2,4 1,7 2,4 2,1
Oslo fylke 0,6 0,5 0,4 0,5 0,8
Rogaland fylke 2,1 1,5 1,7 0,6 1,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 1,2 0,9 1,2 0,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,1 1,8 1,9
Telemark fylke (utgått) 4,7 1,4 1,4 1,0 1,7
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,0 1,3 2,0 1,2 0,9
Trøndelag fylke 1,1 1,3
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 1,1 1,9 1,0 1,1
Vestfold fylke (utgått) 2,3 1,1 0,4 0,5 0,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,3 2,1 2,0 2,5 1,0
Regning, ikke deltatt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9
Aust-Agder fylke (utgått) 2,5 2,6 1,9 1,9 1,3
Buskerud fylke (utgått) 3,1 2,2 1,1 1,2 1,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,6 0,7 1,5 0,9 2,3
Hedmark fylke (utgått) 2,1 1,6 1,3 1,4 2,1
Hordaland fylke (utgått) 1,9 1,9 1,0 1,1 0,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 0,9 1,1 0,8 0,7 0,4
Nordland fylke 4,2 3,6 2,4 2,7 2,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,6 0,9 0,4
Norske skoler i utlandet 20,5 0,0 2,4
Oppland fylke (utgått) 2,3 2,7 1,7 2,0 1,8
Oslo fylke 0,7 0,6 0,4 0,5 0,9
Rogaland fylke 2,0 1,9 1,6 0,7 1,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,8 1,9 0,7 1,1 0,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,1 1,8 2,1
Telemark fylke (utgått) 1,8 1,0 1,6 0,7 1,5
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,3 1,9 2,3 1,2 1,0
Trøndelag fylke 0,8 1,6
Vest-Agder fylke (utgått) 2,1 1,0 2,0 1,1 1,3
Vestfold fylke (utgått) 1,3 1,3 0,2 0,6 0,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1,9 1,9 1,5 2,4 0,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no