Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

  Illustrasjon for en enhet
  Svalbard
  Alle skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
  Endre utvalg

  Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
  Engelsk, fritatt Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten 0,0 Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Lesing, fritatt Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten 0,0 Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Regning, fritatt Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten 0,0 Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Engelsk, ikke deltatt Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 3,8 Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Lesing, ikke deltatt Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 3,8 Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Regning, ikke deltatt Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 7,7 Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Symbolforklaring
  Symbol for tall som er unntatt offentlighet Tall er unntatt offentlighet
  Symbol for tall som ikke publiseres Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Symbol for brudd i tidsrekke Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

  Relevant innhold fra udir.no