Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Straumen skole
8226 STRAUMEN
Org.nr 975287459
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sørfold kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Straumen skole 0,0 0,0 0,0
Sørfold kommune 0,0 0,0
Nordland fylke 6,5 6,1
Nasjonalt 4,4 4,9 5,4 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Straumen skole 0,0 0,0 0,0
Sørfold kommune 0,0 0,0
Nordland fylke 6,0 5,9
Nasjonalt 4,9 4,9 5,4 5,9 6,0
Regning, fritatt
Straumen skole 0,0 0,0
Sørfold kommune 0,0
Nordland fylke 5,8
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,1
Engelsk, ikke deltatt
Straumen skole 0,0 5,9 0,0
Sørfold kommune 0,0 4,3
Nordland fylke 3,4 2,6
Nasjonalt 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2
Lesing, ikke deltatt
Straumen skole 0,0 11,8 0,0
Sørfold kommune 0,0 8,7
Nordland fylke 2,4
Nasjonalt 2,9 1,4 1,2 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Straumen skole 0,0 0,0
Sørfold kommune 0,0
Nordland fylke 2,4
Nasjonalt 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no