Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat)
Hoffsjef Løvenskiolds Vei 31c
0382 OSLO
Org.nr 979718403
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Oslo kommune 2,4 3,7 3,4 4,9
Oslo fylke 2,4 3,7 3,4 4,9
Nasjonalt 3,9 4,5 7,1 5,3 6,1
Lesing, fritatt
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Oslo kommune 7,4 10,0 7,0 8,4 10,6
Oslo fylke 7,4 10,0 7,0 8,4 10,6
Nasjonalt 5,9 4,7 7,4 7,2 8,0
Regning, fritatt
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat) 0,0 0,0 0,0
Oslo kommune 7,3 4,6 6,7 5,3
Oslo fylke 7,3 4,6 6,7 5,3
Nasjonalt 3,1 3,9 6,2 5,9 6,2
Engelsk, ikke deltatt
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat) 12,5 6,7 0,0 0,0
Oslo kommune 8,9 4,5 1,9 2,3
Oslo fylke 8,9 4,5 1,9 2,3
Nasjonalt 5,6 3,5 3,8 3,2 2,5
Lesing, ikke deltatt
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat) 0,0 0,0 0,0 14,3
Oslo kommune 7,7 2,7 2,1 1,4 2,3
Oslo fylke 7,7 2,7 2,1 1,4 2,3
Nasjonalt 8,0 4,6 3,9 2,8 2,1
Regning, ikke deltatt
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat) 0,0 0,0 0,0
Oslo kommune 3,4 0,7 1,3 2,0
Oslo fylke 3,4 0,7 1,3 2,0
Nasjonalt 6,5 4,1 3,6 2,4 2,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no