Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Stange kommune
Kommunenr 0417
Alle grunnskoler med adresse i Stange kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 4,2 5,2 2,9 3,3
Lesing, fritatt 3,7 3,9 3,3 3,3
Regning, fritatt 2,8 4,3 2,4 3,3
Engelsk, ikke deltatt 0,5 0,9 3,3 2,9
Lesing, ikke deltatt 1,9 0,4 3,3 2,9
Regning, ikke deltatt 0,9 0,9 2,9 2,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no