Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Solund kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke 5,1
Nasjonalt 4,9 5,4 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Solund kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke 5,5
Nasjonalt 4,9 5,4 5,9 6,0 5,6
Regning, fritatt
Solund kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke 4,4
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,1 4,8
Engelsk, ikke deltatt
Solund kommune 20,0 0,0 0,0
Vestland fylke 1,7
Nasjonalt 1,6 1,4 1,3 1,2 1,5
Lesing, ikke deltatt
Solund kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke 1,1
Nasjonalt 1,4 1,2 1,1 1,0 1,4
Regning, ikke deltatt
Solund kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke 1,6
Nasjonalt 1,5 1,2 1,1 1,1 1,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no