Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Solund barne- og ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesing, fritatt
Solund barne- og ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regning, fritatt
Solund barne- og ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Solund barne- og ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesing, ikke deltatt
Solund barne- og ungdomsskule 0,0 0,0 9,1 0,0
Regning, ikke deltatt
Solund barne- og ungdomsskule 0,0 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no