Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Sokndal kommune
Kommunenr 1111
Alle grunnskoler med adresse i Sokndal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 19,6 12,5 22,6 14,8
Lesing, fritatt 19,6 12,5 22,6 14,8
Regning, fritatt 12,5 22,6 14,8
Engelsk, ikke deltatt 0,0 1,9 1,9
Lesing, ikke deltatt 0,0
Regning, ikke deltatt 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no