Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Sogn og Fjordane fylke 4,3 4,2 5,8 6,7 4,3
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,5 5,7
Lesing, fritatt
Sogn og Fjordane fylke 5,0 4,5 5,1 7,0 5,1
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,5 5,9
Regning, fritatt
Sogn og Fjordane fylke 2,8 3,1 3,9 5,9 3,8
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Sogn og Fjordane fylke 1,8 1,3 1,6 1,1 0,9
Nasjonalt 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
Lesing, ikke deltatt
Sogn og Fjordane fylke 0,9 3,9 1,2 0,9 1,2
Nasjonalt 2,5 3,0 1,5 1,3 1,2
Regning, ikke deltatt
Sogn og Fjordane fylke 1,7 1,8 1,9 0,7 1,1
Nasjonalt 1,6 1,9 1,6 1,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no