Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 4,2 5,8 6,7 4,3 5,9
Lesing, fritatt 4,5 5,1 7,0 5,1 5,7
Regning, fritatt 3,1 3,9 5,9 3,8 5,2
Engelsk, ikke deltatt 1,3 1,6 1,1 0,9 0,5
Lesing, ikke deltatt 3,9 1,2 0,9 1,2 0,7
Regning, ikke deltatt 1,8 1,9 0,7 1,1 0,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no