Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Sørreisa kommune
Kommunenr 5419
Alle grunnskoler med adresse i Sørreisa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 16,7 16,2 16,2 16,7
Lesing, fritatt 19,0 16,2 18,9 16,7
Regning, fritatt 13,5
Engelsk, ikke deltatt 0,0 2,4
Lesing, ikke deltatt 0,0
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no