Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 16,1 7,5
Lesing, fritatt 14,3 7,5
Regning, fritatt 8,9
Engelsk, ikke deltatt 1,8
Lesing, ikke deltatt 3,6 1,5
Regning, ikke deltatt 1,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no