Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 0,0 16,1 7,5
Lesing, fritatt 14,3 7,5
Regning, fritatt 0,0 8,9
Engelsk, ikke deltatt 5,0 1,8
Lesing, ikke deltatt 3,6 1,5
Regning, ikke deltatt 0,0 1,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no