Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Søgne kommune (utgått)
Kommunenr 1018
Kun utgåtte skoler med adresse i Søgne kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 9,6 6,5 8,3 3,8
Lesing, fritatt 9,6 6,5 9,6 3,8
Regning, fritatt 9,0 3,6 8,3 3,8
Engelsk, ikke deltatt 4,5 2,9 2,6 0,8
Lesing, ikke deltatt 1,9 2,2 0,6 0,8
Regning, ikke deltatt 0,6 3,6 3,2 0,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no