Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Snåase - Snåsa kommune
Kommunenr 5041
Alle grunnskoler med adresse i Snåase - Snåsa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 21,4
Lesing, fritatt 21,4
Regning, fritatt 0,0 21,4
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 7,1
Regning, ikke deltatt 11,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no