Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Skodje kommune (utgått)
Kommunenr 1529
Kun utgåtte skoler med adresse i Skodje kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 8,6 11,0
Lesing, fritatt 6,5 12,2
Regning, fritatt 8,5
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 2,2
Regning, ikke deltatt 1,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no