Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Ski kommune
Kommunenr 0213
Alle grunnskoler med adresse i Ski kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Ski kommune 2,2 4,2 5,1 5,5 3,9
Akershus fylke 3,1 3,4 3,6 4,2 4,2
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Ski kommune 2,2 5,5 5,1 4,6 3,5
Akershus fylke 3,5 3,6 3,8 4,4 4,3
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Ski kommune 3,3 3,9 4,6 3,9
Akershus fylke 2,8 2,9 3,3 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Ski kommune 1,8 2,2 1,4 0,8 1,9
Akershus fylke 1,7 1,3 1,1 1,5 1,2
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Ski kommune 1,5 0,9 0,7 1,7
Akershus fylke 4,4 1,1 0,9 1,2 0,9
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Ski kommune 2,4 1,2 0,8
Akershus fylke 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no