Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 2,2 3,5 2,5 4,2 4,1
Lesing, fritatt 2,4 3,7 2,7 4,3 4,0
Regning, fritatt 1,6 2,9 2,8 3,3 4,3
Engelsk, ikke deltatt 0,9 0,4 1,6 0,7 1,0
Lesing, ikke deltatt 14,3 0,4 1,6 0,6 0,3
Regning, ikke deltatt 1,3 0,4 1,7 0,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no