Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Skåningsrud skole og ressurssenter
Skåningsrudveien 32
1925 BLAKER
Org.nr 976822501
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sørum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Sørum kommune 2,2 3,7 3,3
Akershus fylke 3,2 3,6 4,1
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,4 5,7
Lesing, fritatt
Sørum kommune 3,9 2,5 4,6 3,7
Akershus fylke 3,5 3,5 3,6 3,8 4,4
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,4 5,9
Regning, fritatt
Sørum kommune 4,6 4,1
Akershus fylke 2,8 3,6
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Sørum kommune 3,1 1,2 1,1
Akershus fylke 0,8 1,0 1,5
Nasjonalt 1,4 1,9 1,6 1,4 1,3
Lesing, ikke deltatt
Sørum kommune 1,8 1,7 1,2 2,6
Akershus fylke 1,4 4,2 1,1 0,9 1,2
Nasjonalt 2,2 2,9 1,4 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Sørum kommune 1,2 2,6
Akershus fylke 0,7 1,1
Nasjonalt 1,4 1,8 1,5 1,2 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no