Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Siljan kommune
Kommunenr 3812
Alle grunnskoler med adresse i Siljan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 17,9 26,9 14,3 22,7 0,0
Lesing, fritatt 21,4 26,9 22,7 0,0
Regning, fritatt 23,1 18,2
Engelsk, ikke deltatt 0,0 0,0 0,0 10,0
Lesing, ikke deltatt 0,0 0,0 5,0
Regning, ikke deltatt 0,0 2,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no