Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Sel kommune
Kommunenr 3437
Alle grunnskoler med adresse i Sel kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Sel kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Lesing, fritatt
Sel kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 6,1 7,5 4,6
Regning, fritatt
Sel kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 5,2 6,0 4,2
Engelsk, ikke deltatt
Sel kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 1,2 1,5 1,0
Lesing, ikke deltatt
Sel kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 1,1 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Sel kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 1,1 1,3 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no