Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Sel kommune
Kommunenr 0517
Alle grunnskoler med adresse i Sel kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Sel kommune 0,0 0,0 12,1
Oppland fylke 3,6 4,5 5,0 4,4 5,6
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Sel kommune 0,0 12,1
Oppland fylke 4,8 3,7 4,7 4,7 5,6
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Sel kommune
Oppland fylke 3,2 3,0 4,1 4,1 5,0
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Sel kommune 8,1 9,0
Oppland fylke 2,9 2,3 1,8 2,8 2,1
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Sel kommune 10,4
Oppland fylke 2,6 2,4 1,7 2,4 2,1
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Sel kommune
Oppland fylke 2,3 2,7 1,7 2,0 1,8
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no