Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Sauda kommune
Kommunenr 1135
Alle grunnskoler med adresse i Sauda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 15,8 0,0 0,0
Lesing, fritatt 12,3 0,0 0,0
Regning, fritatt 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 1,8 0,0 9,2
Lesing, ikke deltatt 1,8 0,0 9,2
Regning, ikke deltatt 2,0 9,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no