Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune (utgått)
Kommunenr 0706
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandefjord kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 5,0
Lesing, fritatt 5,5
Regning, fritatt 4,9
Engelsk, ikke deltatt 0,3
Lesing, ikke deltatt 0,7
Regning, ikke deltatt 0,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no