Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Rykkinn skole
Leirdueveien 74
1349 RYKKINN
Org.nr 974552027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 8,7
Lesing, fritatt 8,7
Regning, fritatt 7,2
Engelsk, ikke deltatt 1,4
Lesing, ikke deltatt 1,4
Regning, ikke deltatt 1,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no