Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Rykkinn skole
Leirdueveien 74
1349 RYKKINN
Org.nr 974552027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Rykkinn skole 6,3 17,5 8,7
Bærum kommune 3,2 1,6 1,9 1,6
Viken fylke
Nasjonalt 4,4 4,9 5,4 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Rykkinn skole 7,3 15,8 8,7
Bærum kommune 3,4 1,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,9 4,9 5,4 5,9 6,0
Regning, fritatt
Rykkinn skole 7,3 14,0 7,2
Bærum kommune 1,5 1,7
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,1
Engelsk, ikke deltatt
Rykkinn skole 0,0 1,4
Bærum kommune 0,9 1,0 1,1 1,4
Viken fylke
Nasjonalt 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2
Lesing, ikke deltatt
Rykkinn skole 0,0 1,4
Bærum kommune 0,4 1,0
Viken fylke
Nasjonalt 2,9 1,4 1,2 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Rykkinn skole 0,0 1,4
Bærum kommune 0,9 0,8
Viken fylke
Nasjonalt 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no