Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Røyken kommune
Kommunenr 0627
Alle grunnskoler med adresse i Røyken kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 4,7 5,2 6,1 4,1
Lesing, fritatt 3,7 3,1 1,7 5,8 5,1
Regning, fritatt 4,1 2,8 5,1 4,5
Engelsk, ikke deltatt 1,0 2,4 0,3 1,3
Lesing, ikke deltatt 2,7 22,4 2,1 0,6 1,3
Regning, ikke deltatt 1,7 3,5 0,3 2,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no