Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 10,8
Lesing, fritatt 0,0 10,8
Regning, fritatt 7,7
Engelsk, ikke deltatt 6,2
Lesing, ikke deltatt 2,3 3,1
Regning, ikke deltatt 4,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no