Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Rønningen skole
Trettestykket 6
1388 BORGEN
Org.nr 974578301
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Rønningen skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke 6,2
Nasjonalt 6,2 6,7 7,0 7,3 6,7
Lesing, fritatt
Rønningen skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke 6,6
Nasjonalt 6,2 6,7 7,3 7,4 7,1
Regning, fritatt
Rønningen skole 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke 5,3
Nasjonalt 5,0 5,5 5,8 6,0 5,6
Engelsk, ikke deltatt
Rønningen skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke 1,1
Nasjonalt 2,0 1,6 1,6 1,4 1,7
Lesing, ikke deltatt
Rønningen skole 0,0 10,0 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke 1,2
Nasjonalt 1,8 1,4 1,3 1,3 1,6
Regning, ikke deltatt
Rønningen skole 10,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke 1,3
Nasjonalt 1,8 1,4 1,2 1,2 1,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no