Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Ringerike kommune
Kommunenr 0605
Alle grunnskoler med adresse i Ringerike kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 1,7 2,8 4,3 5,5 9,0
Lesing, fritatt 3,7 4,6 4,7 4,9 6,9
Regning, fritatt 4,3 3,7 2,8 6,0
Engelsk, ikke deltatt 3,1 4,0 0,7 0,3 0,3
Lesing, ikke deltatt 17,2 1,9 0,3 0,9 0,3
Regning, ikke deltatt 2,2 0,7 0,6 0,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no