Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Rauma kommune
Kommunenr 1539
Alle grunnskoler med adresse i Rauma kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Rauma kommune 6,9 0,0 8,4
Møre og Romsdal fylke 4,9 4,9 6,8 7,3 7,7
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Rauma kommune 8,4
Møre og Romsdal fylke 5,2 4,9 6,8 7,5 8,1
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Rauma kommune 0,0
Møre og Romsdal fylke 3,8 4,1 5,5 6,1 6,7
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Rauma kommune 1,1 0,0 1,2
Møre og Romsdal fylke 1,1 0,9 1,0 0,5 0,5
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Rauma kommune 1,2
Møre og Romsdal fylke 1,0 1,2 0,8 0,6 0,4
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Rauma kommune 0,0
Møre og Romsdal fylke 0,9 1,1 0,8 0,7 0,4
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no