Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 1253
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 0,0 4,9
Lesing, fritatt 0,0
Regning, fritatt 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 1,1 1,9
Lesing, ikke deltatt 30,0
Regning, ikke deltatt 1,1 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no