Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 4630
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 4,9
Lesing, fritatt
Regning, fritatt 0,0
Engelsk, ikke deltatt 1,9
Lesing, ikke deltatt
Regning, ikke deltatt 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no