Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk, fritatt 2,8
Lesing, fritatt 3,1
Regning, fritatt 3,1
Engelsk, ikke deltatt 0,8
Lesing, ikke deltatt 0,6
Regning, ikke deltatt 0,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no