Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 0,0 15,6
Lesing, fritatt 0,0 15,6
Regning, fritatt 0,0
Engelsk, ikke deltatt 5,7
Lesing, ikke deltatt 3,8 2,2
Regning, ikke deltatt 1,9 3,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no