Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 4,6 4,8
Lesing, fritatt 3,8 4,4
Regning, fritatt 3,0
Engelsk, ikke deltatt 2,3
Lesing, ikke deltatt 2,4 1,7
Regning, ikke deltatt 2,7 1,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no