Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Øygarden kommune
Kommunenr 1259
Alle grunnskoler med adresse i Øygarden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 8,8 7,0 7,4
Lesing, fritatt 12,3 8,5 7,4
Regning, fritatt 10,5 8,5 7,4
Engelsk, ikke deltatt 1,8 1,4 10,3
Lesing, ikke deltatt 0,0 3,4 7,4
Regning, ikke deltatt 0,0 5,1 5,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no