Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Østvang skole
Østvangvegen 23
2340 LØTEN
Org.nr 975270882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt 11,1
Lesing, fritatt 13,3
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt 2,2
Lesing, ikke deltatt
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no