Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Østbyen skole
Ole Reistads vei 20
8008 BODØ
Org.nr 874627852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Østbyen skole
Bodø kommune 4,0 5,3 2,7
Nordland fylke 7,0 9,0 4,9
Nasjonalt 5,4 6,8 4,0
Lesing, fritatt
Østbyen skole
Bodø kommune 4,1 5,6 2,7
Nordland fylke 6,7 8,7 4,6
Nasjonalt 5,7 7,2 4,2
Regning, fritatt
Østbyen skole
Bodø kommune 3,1 3,5 2,7
Nordland fylke 5,7 7,1 4,3
Nasjonalt 4,9 5,7 4,0
Engelsk, ikke deltatt
Østbyen skole
Bodø kommune 3,3 3,2 3,4
Nordland fylke 2,8 2,9 2,7
Nasjonalt 1,6 1,7 1,4
Lesing, ikke deltatt
Østbyen skole
Bodø kommune 2,8 3,5 2,0
Nordland fylke 2,2 2,1 2,3
Nasjonalt 1,5 1,7 1,3
Regning, ikke deltatt
Østbyen skole
Bodø kommune 2,8 3,9 1,7
Nordland fylke 2,1 2,2 2,0
Nasjonalt 1,5 1,7 1,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no