Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Østbyen skole
Ole Reistads vei 20
8008 BODØ
Org.nr 874627852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Østbyen skole 0,0 0,0 0,0
Bodø kommune 5,7 5,4 6,0
Nordland fylke 6,1
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Lesing, fritatt
Østbyen skole 0,0 0,0 0,0
Bodø kommune 5,4 5,4 5,4
Nordland fylke 5,9
Nasjonalt 6,0 7,4 4,5
Regning, fritatt
Østbyen skole 0,0 0,0 0,0
Bodø kommune 3,7 3,1 4,2
Nordland fylke
Nasjonalt 5,1 6,0 4,2
Engelsk, ikke deltatt
Østbyen skole 13,0 17,9 7,7
Bodø kommune
Nordland fylke 2,6
Nasjonalt 1,2 1,4 0,9
Lesing, ikke deltatt
Østbyen skole 24,1 28,6 19,2
Bodø kommune
Nordland fylke 2,4
Nasjonalt 1,0 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Østbyen skole 22,2 28,6 15,4
Bodø kommune
Nordland fylke
Nasjonalt 1,1 1,2 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no