Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Ørland kommune
Kommunenr 5015
Alle grunnskoler med adresse i Ørland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 9,8
Lesing, fritatt 8,2
Regning, fritatt 8,2
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 0,0
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no