Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Odda kommune
Kommunenr 1228
Alle grunnskoler med adresse i Odda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 15,5 11,5 13,2
Lesing, fritatt 11,1 15,5 10,3 13,2
Regning, fritatt 14,1 12,8 13,2
Engelsk, ikke deltatt 1,4 3,9
Lesing, ikke deltatt 1,4 1,4 3,9
Regning, ikke deltatt 1,4 3,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no