Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Odda kommune (utgått)
Kommunenr 1228
Kun utgåtte skoler med adresse i Odda kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 15,5 11,5 13,2 8,0
Lesing, fritatt 15,5 10,3 13,2 8,0
Regning, fritatt 14,1 12,8 13,2 8,0
Engelsk, ikke deltatt 1,4 3,9 1,3
Lesing, ikke deltatt 1,4 3,9
Regning, ikke deltatt 1,4 3,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no