Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 0,0 0,0
Lesing, fritatt 6,4 0,0
Regning, fritatt 0,0 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 5,6 1,2
Lesing, ikke deltatt 11,5 1,2
Regning, ikke deltatt 6,5 20,5 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no