Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

  Illustrasjon for en enhet
  Norske skoler i utlandet
  Alle skoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
  Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
  Engelsk, fritatt Tall er unntatt offentlighet 0,0 0,0 Tall er unntatt offentlighet 0,0
  Lesing, fritatt Tall er unntatt offentlighet Tall er unntatt offentlighet Tall er unntatt offentlighet 6,4 0,0
  Regning, fritatt 0,0 Tall er unntatt offentlighet 0,0 0,0 0,0
  Engelsk, ikke deltatt Tall er unntatt offentlighet 0,0 Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 5,6 Tall er unntatt offentlighet 1,2
  Lesing, ikke deltatt Tall er unntatt offentlighet Tall er unntatt offentlighet Tall er unntatt offentlighet 11,5 1,2
  Regning, ikke deltatt 0,0 Tall er unntatt offentlighet Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 6,5 20,5 0,0
  Symbolforklaring
  Symbol for tall som er unntatt offentlighet Tall er unntatt offentlighet
  Symbol for tall som ikke publiseres Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Symbol for brudd i tidsrekke Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

  Relevant innhold fra udir.no