Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

  Illustrasjon for en enhet
  Norske skoler i utlandet
  Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
  Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
  Engelsk, fritatt 0,0 0,0 0,0
  Lesing, fritatt 6,4 0,0
  Regning, fritatt 0,0 0,0 0,0 0,0
  Engelsk, ikke deltatt 0,0 5,6 1,2
  Lesing, ikke deltatt 11,5 1,2
  Regning, ikke deltatt 0,0 6,5 20,5 0,0
  Symbolforklaring
  Tall er unntatt offentlighet
  Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

  Relevant innhold fra udir.no