Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 4,3 7,9
Lesing, fritatt 4,5 8,3
Regning, fritatt 4,4 7,1
Engelsk, ikke deltatt 0,7 0,8
Lesing, ikke deltatt 0,4 0,8
Regning, ikke deltatt 0,5 0,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no