Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,9 8,2
Nasjonalt 4,9 5,5 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,8 8,5
Nasjonalt 4,9 5,5 5,9 6,1 5,7
Regning, fritatt
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,0 6,8
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,2 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,7 0,6
Nasjonalt 1,7 1,5 1,4 1,2 1,6
Lesing, ikke deltatt
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,6 0,8
Nasjonalt 1,5 1,3 1,2 1,1 1,5
Regning, ikke deltatt
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,9 0,4
Nasjonalt 1,6 1,3 1,1 1,1 1,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no