Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Nord-Fron kommune
Kommunenr 3436
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Lesing, fritatt 9,8
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 1,6
Regning, ikke deltatt 10,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no