Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Nesodden kommune
Kommunenr 0216
Alle grunnskoler med adresse i Nesodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 2,5 3,0 1,7
Lesing, fritatt 2,5 3,0 1,7
Regning, fritatt 2,1 3,0 2,4
Engelsk, ikke deltatt 12,0 0,9 2,1
Lesing, ikke deltatt 4,2 0,4 1,7
Regning, ikke deltatt 12,4 0,4 1,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no