Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Merkurvegen 30
5099 BERGEN
Org.nr 974738309
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Bergen kommune 4,6 4,7 4,5 4,8 5,1
Hordaland fylke 4,2 4,7 5,1 4,8 6,0
Nasjonalt 4,4 4,9 5,4 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Bergen kommune 4,4 4,5 4,7 5,1
Hordaland fylke 4,4 4,7 5,2 4,8 6,0
Nasjonalt 4,9 4,9 5,4 5,9 6,0
Regning, fritatt
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Bergen kommune 3,8 4,1 4,2 4,3
Hordaland fylke 3,3 4,0 4,5 4,4 5,1
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,1
Engelsk, ikke deltatt
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Bergen kommune 1,1 0,8 0,5 0,9 0,5
Hordaland fylke 1,7 2,1 1,3 1,5 0,8
Nasjonalt 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2
Lesing, ikke deltatt
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Bergen kommune 0,5 0,3 0,5 0,4
Hordaland fylke 2,9 1,8 1,0 1,2 0,6
Nasjonalt 2,9 1,4 1,2 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Bergen kommune 0,7 0,3 0,4 0,5
Hordaland fylke 1,7 1,7 0,9 1,0 0,7
Nasjonalt 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no