Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no