Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 4,2 2,1 2,8 4,3 6,3
Lesing, fritatt 3,3 3,2 2,5 5,3 6,3
Regning, fritatt 2,8 1,6 2,3 4,6 5,1
Engelsk, ikke deltatt 1,1 2,6 1,5 1,5 1,0
Lesing, ikke deltatt 5,1 1,6 0,5 0,8
Regning, ikke deltatt 1,4 1,6 0,5 1,3 0,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no