Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Moldjord skole (utgått)
8110 MOLDJORD
Org.nr 974595435
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Moldjord skole (utgått) 0,0
Beiarn kommune 0,0
Nordland fylke 6,1
Nasjonalt 5,9 3,8
Lesing, fritatt
Moldjord skole (utgått) 0,0
Beiarn kommune 0,0
Nordland fylke 5,9
Nasjonalt 6,0 3,6 3,8
Regning, fritatt
Moldjord skole (utgått) 0,0
Beiarn kommune 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 5,1 3,4 3,5
Engelsk, ikke deltatt
Moldjord skole (utgått) 0,0
Beiarn kommune 0,0
Nordland fylke 2,6
Nasjonalt 1,2 1,3
Lesing, ikke deltatt
Moldjord skole (utgått) 0,0
Beiarn kommune 0,0
Nordland fylke 2,4 2,6
Nasjonalt 1,0 1,0 1,6
Regning, ikke deltatt
Moldjord skole (utgått) 0,0
Beiarn kommune 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 1,1 1,1 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no